Fenni kelimesi Türk Dil Kurumu kayıtlarında bilimsel yöntemlere,  tekniğe uygun biçimde yapılan, Fenle ilgili anlamlarına gelmektedir.  Bu bağlamda Elektrik fenni muayene sözü de elektrik tesisatının bilim ve tekniğe uygun biçimde fen adamları yani elektrik üzerine bilimsel eğitimler almış kişiler tarafından incelenmesi ve varsa eksikliklerini ortaya çıkarılması anlamına gelmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kişiler tarafından yapılacak kontroller sonrasında “Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu” düzenlenecektir.

Bu raporda aşağıda bilgiler bulunmaktadır;

  • Tesisle ilgili bilgiler
  • Kontrolleri yapan ve raporu onaylayan kişilerle ilgili bilgiler
  • Tesiste kontrolü yapılan noktalar ve kontrol sonuçları
  • Raporun sonuç bölümünde Tesisin Elektrik Tesisatı açısından uygunluk durumu
  • Varsa kontrollerde  görülen eksiklikler ve eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenler.

Raporda ayrıca firmamızın, raporu onaylayan mühendislerimizin yetki belgeleri ve ölçümler esnasında kullanılan ölçüm cihazlarımıza ait kalibrasyonlarının yetkili kurumlarca yapılmış olduğunu gösteren belgeler bulunmaktadır.

Tarafımızca hazırlanmış olan rapor örneğini görmek için lütfen Tıklayınız