İş güvenliği yasaları ve yürürlükte olan diğer yasa ve yönetmelikler; tesislerde elektrik tesisatı,  topraklama tesisatı ve yıldırımdan korunma tesisatı (paratoner) için ilgili standartlarda bulunan süreler saklı kalmak üzere asgari yılda bir kez kontrol edilmesi  gerektiğini belirtmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kişiler tarafından tesis genelinde yapılacak kontroller sonrasında “Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu” düzenlenecektir.

Bu raporda aşağıda bilgiler bulunmaktadır;

  • Tesisle ilgili bilgiler
  • Kontrolleri yapan ve raporu onaylayan kişilerle ilgili bilgiler
  • Tesiste kontrolü yapılan noktalar ve kontrol sonuçları
  • Raporun sonuç bölümünde Tesisin Elektrik Tesisatı açısından uygunluk durumu
  • Varsa kontrollerde  görülen eksiklikler ve eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenler.

Raporda ayrıca firmamızın, raporu onaylayan mühendislerimizin yetki belgeleri ve ölçümler esnasında kullanılan ölçüm cihazlarımıza ait kalibrasyonlarının yetkili kurumlarca yapılmış olduğunu gösteren belgeler bulunmaktadır.

Tarafımızca hazırlanmış olan rapor örneğini görmek için lütfen Tıklayınız