Ülkemizde uygulanmakta olan yasa ve yönetmelikler kapsamında tüm tesislerin elektrik tesisatları, topraklama ve paratoner tesisatlarının kontrolleri periyodik olarak ve yetkili fen adamları tarafından yapılmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve 25 Nisan 2013  tarihinde 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar bölümü 2.3 Tesisatlar maddesi 2.3.2. fıkrasında belirtildiği gibi Elektrik Tesisatının periyodik kontrolleri Elektrik Mühendisi, Elektrik Tekniker veya Yüksek Teknikeri tarafından yapılmalıdır.  Yine aynı yönetmelikte Tablo 3 te belirtildiği gibi  Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı ve Paratonerin kontrol periyodu(azami süre) 1 yılı aşamaz.(İlgili Standartlarda Öngörülen Süre Saklı Kalmak koşulu İle)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız

İŞ-EKİPMANLARI