Elektrik iç tesisat muayene kontrolleri;  tesiste bulunan Ana pano ve tüm tali panolar, aydınlatma, priz hatları, kombinasyon kutuları, busbar sistemleri, pano, makine kablo bağlantıları ve daha önce yapılmış kontrollere ait raporların incelenmesini kapsayan, tesisin elektrik sisteminin baştan sona kontrollerinden oluşan bir incelemedir. Bu kontroller sonucunda “Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu” oluşturulur. Eğer kontroller sırasında eksik veya uygunsuz durumlar ile karşılaşılırsa raporda bu durumlar ve yapılması gerekenler belirtilmelidir.

Elektrik iç tesisat muayene kontrollerine ek olarak termal görüntüleme, aşırı akım anahtarları kontrolleri, iletkenlerin akım taşıma kapasiteleri kontrolleri, harmonik analiz ve enerji kalitesi ölçümleri gibi ölçümler yapılabilir.

Termal kamera ölçümleri ile bağlantılarda gevşeklik veya kablo, şalter-sigorta gibi anahtarlama elemanlarında aşırı yüklenme gibi durumların farkına vararak olası yangınlar gibi tehlikeli durumlara karşı önlem alınabilinir. Bu durumda kestirimci bakım olarak kullanılan termal görüntüleme hizmeti ile birlikte daha sonra oluşabilecek ve hem yüksek maliyet gerektirecek hem de sorunların giderilmesi boyunca tesisin çalışmasını engelleyerek iş kaybı oluşturabilecek sorunların önüne geçilebilir. Termal görüntüleme hizmetiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için Termal Görüntüleme sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Aşırı akım anahtarları (kaçak akım röleleri) kontrolleri hem yasalar dolayısıyla yılda bir kez yaptırılması zorunludur hem de topraklama ölçümlerinde sınır değerleri belirlemede kaçak akım rölelerine göre hesap yapıldığı için bu rölelerin çalışır durumda olduğunun kontrolü açısından önemlidir. Kaçak akım röleleri testleri yetkili elektrik mühendisleri tarafından ve tesisat muayene cihazlarıyla yapılmalı, rölelerin açma süreleri ve açma akımlarının standartlara ve rölelerin özelliklerine uygun olup olmadığının kontrol edilmelidir. Kaçak akım röleleri ve kontrolleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için Kaçak Akım Rölesi sayfamıza ulaşabilirsiniz.

İletkenlerin akım taşıma kapasitesi kontrolleri; iletken kesiti, bağlı bulunduğu sigorta/şalter veya anahtarlama elemanın nominal akımı, ortam sıcaklık faktörü ve iletkenlerin döşeme şekilleri gibi değişkenlere bağlı olarak yapılan bir kontrol olup kullanılan iletkenlerin uygun olup olmadığını tespit etmek için yapılır. Tesiste genişleme yapılır veya herhangi bir linyeye bağlı olan hata yeni yükler eklenirse kullanılan iletkenlerin bu yüke karşı uygun olup olmayacağı araştırılmalıdır. Aksi takdirde iletken taşıyabileceği yükten fazla yükleneceği için ısınma gibi sorunlar oluşturabilir, zamanla kendisi zarar görebileceği gibi aşırı ısınmadan dolayı yangınlara dahi neden olabilir.

Harmonik analiz ve enerji kalitesi ölçümleri dahilinde tesisinizin belli bir süre boyunca izlenmesi sonucu gerilim, akım seviyeleri, güç kullanımları, harmonik seviyelerin tespiti gibi birçok değişkene ait ölçümler yapılabilir. Bu sayede gerilim düzensizlikleri, faz akımlarında yanlış ve dengesiz beslenmeler, akım ve gerilim harmoniklerinde ki sorunlar görülebilir ve uygunsuz durumlar ortadan kaldırılabilir.

Bu sayfada bulunan veya hizmetlerimiz sayfamızdan görebileceğiniz tüm ölçümler için ilgili ayrıntılı bilgiler ve teklif istemek için bizlere ulaşabilirsiniz.

Kontrol ve Raporlamayı Kimler Yapabilir?

Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler. Bünyesinde Elektrik Mühendisi çalıştıran işletmeler bu ölçümleri kendileri yaptırabileceği gibi o yıl için geçerli Serbest Müşavir Mühendis(SMM)’lerden hizmet alabilir veya doğrudan bizden talepte bulunabilirler.